Wczoraj (tj. 10 października) w CREWŁ Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu odbyło się pierwsze w tym sezonie spotkanie dla osób, które nie lubią nudy i pragną żyć w sposób twórczy. Frekwencja znakomicie dopisała. a tematem mityngu było: „Bonsai – moja pasa”, które poprowadził pan Dariusz Zając – mieszkaniec naszego regionu, który należy do Polskiej Asocjacji Bonsai.

Dnia 30 wrześnie 2022 roku w naszej bibliotece odbyła się VIII edycja Nocy Bibliotek. Tym razem zaprosiliśmy mieszkańców Sieradza i okolic na niesamowitą przygodę w towarzystwie Marii Konopnickiej.
Biblioteka w tym dniu była czynna od 9:30 – 20:00. Na naszych gości już od progu czekała niespodzianka w postaci wejścia do świata Marii Konopnickiej. Ogromną uwagę przykuwały rysunki nawiązujące do twórczości autorki, które zostały przygotowane przez panią Annę Rosiak – nauczyciela bibliotekarza Centrum Rozwoju Edukacji WŁ Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu.

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu było współorganizatorem Konferencji Naukowej „Dialog polsko-żydowski a wolność”, która odbyła się w dniach 6-7 września 2022 r. w Sieradzu. Konferencja wpisała się w obchody 80. rocznicy likwidacji getta żydowskiego w Sieradzu. Organizatorami, obok naszej placówki, byli: Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu, Urząd Miasta Sieradza. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął konferencję Honorowym Patronatem.

Instytut Literatury zaprasza do udziału w konkursie Uchodźcy i my. Twoja opowieść. Czekamy na teksty przedstawiające prawdziwą opowieść i doświadczenia Polaków związane z goszczeniem uchodźców wojennych z Ukrainy.

Więcej

 Na mocy umów zawartych pomiędzy Minister Rodziny i Polityki Społecznej Panią Marleną Maląg, a Marszałkiem Województwa Łódzkiego Panem Grzegorzem Schreiberem, od początku sierpnia do końca przyszłego roku realizowane będą dwa projekty edukacyjne wybrane w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Sprawozdanie z konferencji, która została zorganizowana przez CRE WŁ w Sieradzu  w dniu 31 maja 2022 r.

 Realizowana była w formie on-line na platformie TEAMS i była bezpłatna.

 Celem konferencji było poszerzenie spektrum analizy źródeł informacji, możliwości, sposobów ich wykorzystania oraz zmian w tym zakresie. Przestrzenią rozważań były nowoczesne technologie w zarządzaniu informacją oraz kultura korzystania z rozległych źródeł informacji i różnych form książki.